۲۲

باب اسفنجی

۶۹,۰۰۰ تومان

ارتفاع ۳۰سانتی متر
ضد حساسیت
قابل شست شو