۲

بالشت هویج

۵۸,۰۰۰ تومان

ارتفاع ۴۷ سانتی متر

ضدحساسیت

قابل شست وشو

بسیارنرم