۳۳

برنارد

۸۹,۰۰۰ تومان

ارتفاع ۴۰ سانتی متر

ضدحساسیت

قابل شست وشو