.۱
۶

تک شاخ گلی خوابیده

۵۹,۰۰۰ تومان۱۶۵,۰۰۰ تومان

سه سایز
سایزیک ۲۵ سانت
سایز دو۳۵ سانت
سایزسه ۵۰ سانت

صاف

توضیحات تکمیلی

سایز

سایز یک, سایزدو, سایز سه