جوجه خروس رنگی کوچک

۴۳۵۵۰۶۳۹۷_۲۰۳۰۳۹
۲۲۹
۲۲۸
۲۲۷
۲۲۶

جوجه خروس رنگی کوچک

۲۴,۰۰۰ تومان

جوجه خروس رنگی کوچک
بیست و پنج سانتی متر

صاف

توضیحات تکمیلی

رنگ بندی

بنفش, صورتی, قهوه ای, قرمز