۳۲

خرس تدی جان

۹۹,۰۰۰ تومان

ارتفاع  ۶۵ سانتی متر

ضدحساسیت

قابل شست وشو