۳۱

دورا

۶۳,۰۰۰ تومان

ارتفاع ۳۰ سانتی متر
ضد حساسیت
قابل شستشو