ماکت فلزی کامیون خاکبرداری

۴۷۶

ماکت فلزی کامیون خاکبرداری

۱۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع ۱۲ سانتی متر
عقب کش
ماکت
فلزی
کلکسیون

  • توضیحات

توضیحات

ارسال به صورت رندمی میباشد
چنانچه مدل خاصی مد نظرتون بود در توضیحات در حین ثبت سفارش یادداشت بفرمایید