ماکت فلزی کامیون راه سازی

۴۵۵

ماکت فلزی کامیون راه سازی

۱۰,۰۰۰ تومان

ارتفاع ۱۲ سانتی متر
عقب کش

  • توضیحات

توضیحات

ماکت
فلزی
ماشین
کلکسیون